• +84 28 7305.6345
  • info@tamsaoviet.com


Tiếp tục Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 17/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Kết quả cho thấy 90,68% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành với việc thông […]

The post Quốc hội chính thức thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) appeared first on Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.Source link