• +84 28 7305.6345
  • info@tamsaoviet.com


Quốc hội đã chính thức phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh Châu Âu và Việt Nam (EVFTA) ngày 08/06 vừa qua. Liên quan đến nội dung của Hiệp định, các doanh nghiệp, tổ chức có thể tham khảo các tài liệu dưới đây: Bức tranh toàn cảnh Hiệp định EVFTA Tóm […]

The post EVFTA – Tổng hợp các tài liệu hữu ích cho doanh nghiệp appeared first on Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.Source link