• +84 28 7305.6345
  • info@tamsaoviet.com

Điều kiện giao hàng FOB là gì?

Điều kiện FOB chỉ áp dụng cho đường biển quốc tế, đường sông. Không áp dụng cho các hình thức vận chuyển khác.

FOB ( Free on board ) – Giao hàng trên tàu có nghĩa là người bán giao hàng lên tàu do người mua chỉ định và sắp xếp sao cho hàng yên vị trên tàu tại cảng giao hàng chỉ định thuộc nước người bán. Người bán chịu toàn bộ chi phí từ lúc hàng xuất kho cho tới khi hàng yên vị trên tàu bao gồm trucking, đóng thuế xuất khẩu ( nếu có ), thông quan hàng hóa và chịu chi phí bốc hàng tàu. Người mua thuê phương tiện vận tải quốc tế ( tàu biển ) sang nước người bán lấy hàng, làm thủ tục thông quan hàng nhập, đóng thuế nhập khẩu và trucking về kho của mình.

Trách nhiệm của người bán trong điều kiện giao hàng FOB

+ Trucking đầu xuất

+ Thông quan hàng xuất khẩu

+ Đóng thuế xuất khẩu ( Nếu có )

+ Chi phí dở hàng khỏi phương tiện vận tải nội địa

+ Chi phí bốc hàng lên phương tiện vận tải quốc tế

+ Local Charge đầu xuất

Trách nhiệm của người mua trong điều kiện giao hàng FOB

+ Thuê phương tiện vận tải quốc tế ( tàu biển )

+ Local charge đầu nhập

+ Thông quan hàng nhập khẩu

+ Đóng thuế nhập khẩu

+ Trucking đầu nhập về kho người mua

+ Dở hàng khỏi phương tiện vận tải nội địa xuống kho của người mua.

Các rủi ro trong điều kiện giao hàng FOB

Rủi ro từ người bán chuyển sang người mua khi người bán hoàn tất việc giao hàng lên tàu do người mua chỉ định tại cảng thuộc nước người bán theo quy định trong hợp đồng. Chi phí bốc hàng đó sẽ do người bán chi trả. Tuy nhiên, chi phí dở hàng từ phương tiện vận tải chính xuống cảng nước người mua sẽ do người mua chi trả.

Bảo hiểm hàng hóa trong điều kiện FOB

Theo điều kiện FOB, không bắt buộc bên nào phải mua bảo hiểm cho lô hàng. Nhưng để phòng tránh rủi ro, khuyến khích bên có đoạn rủi ro dài hơn mua bảo hiểm cho lô hàng.

Ví dụ: Theo điều kiện này, hàng hóa được chuyển rủi ro từ người bán sang người mua khi hàng hóa được đặt yên vị lên tàu. Tức là đoạn rủi ro của người bán trong trường hợp này là từ kho người bán đến khi hàng hóa được lên tàu. Còn về phần người mua, đoạn rủi ro của người mua kéo dài từ khi hàng hóa đặt lên tàu tới khi về tới kho người mua. Đoạn này kéo dài và mang lại rủi ro cao cho người mua trong quá trình bốc hàng lên phương tiện vận chuyển chính và quá trình vận chuyển. Qua đó khuyến khích người mua trong trường hợp này mua bảo hiểm cho lô hàng để bảo vệ lợi ích của mình.

https://linkmycontent.com/wp-content/uploads/situs-judi-slot-gacor-gampang-menang/

Slot Gacor

https://www.padslakecounty.org/wp-content/uploads/rekomendasi-situs-slot-gacor-gampang-menang/

https://sandpointmedspa.com/wp-content/uploads/bocoran-situs-slot-gacor-gampang-menang/

https://ihmcathedral.com/wp-includes/daftar-situs-slot-gacor-gampang-menang/

https://irisprojects.com/daftar-judi-slot-online-jackpot-terbesar/