• +84 28 7305.6345
  • info@tamsaoviet.com

Điều kiện giao hàng FAS là gì?

Điều kiện FAS chỉ áp dụng cho đường biển quốc tế, đường sông. Không áp dụng cho các hình thức vận chuyển khác.

FAS (Free along side) “Giao dọc mạn tàu” có nghĩa là người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dọc mạn tàu do người mua chỉ định (ví dụ đặt trên cầu cảng hoặc trên xà lan) tại cảng giao hàng chỉ định. Người bán chịu toàn bộ chi phí từ lúc hàng xuất kho cho tới khi hàng được đặt tại điểm chỉ định bao gồm trucking, đóng thuế xuất khẩu ( nếu có ) và thông quan hàng hóa. Người mua thuê phương tiện vận tải quốc tế ( tàu biển ) sang nước người bán lấy hàng, chịu phí bốc hàng lên tàu, làm thủ tục thông quan hàng nhập, đóng thuế nhập khẩu và trucking về kho của mình.

Trách nhiệm của người bán trong điều kiện giao hàng FAS

+ Trucking đầu xuất

+ Thông quan hàng xuất khẩu

+ Đóng thuế xuất khẩu ( Nếu có )

+ Chi phí dở hàng khỏi phương tiện vận tải nội địa đặt hàng xuống dọc mạn tàu

+ Local Charge đầu xuất

Trách nhiệm của người mua trong điều kiện giao hàng FAS

+ Thuê phương tiện vận tải quốc tế ( tàu biển )

+ Chi phí bốc hàng từ mạn tàu lên phương tiện vận tải chính

+ Local charge đầu nhập

+ Thông quan hàng nhập khẩu

+ Đóng thuế nhập khẩu

+ Trucking đầu nhập về kho người mua

+ Dở hàng khỏi phương tiện vận tải nội địa xuống kho của người mua.

Các rủi ro trong điều kiện giao hàng FAS

Rủi ro từ người bán chuyển sang người mua khi người bán hoàn tất việc đặt hàng hóa từ phương tiện vận tải nội địa của mình xuống dọc mạn tàu theo quy định trong hợp đồng. Chi phí dở hàng đó sẽ do người bán chi trả. Tuy nhiên, chi phí bốc hàng từ mạn tàu lên phương tiện vận tải chính, trong điều kiện này là tàu, thì người bán sẽ không chịu trách nhiệm.

Bảo hiểm hàng hóa trong điều kiện FAS

Theo điều kiện FAS, không bắt buộc bên nào phải mua bảo hiểm cho lô hàng. Nhưng để phòng tránh rủi ro, khuyến khích bên có đoạn rủi ro dài hơn mua bảo hiểm cho lô hàng.

Ví dụ: Theo điều kiện này, hàng hóa được chuyển rủi ro từ người bán sang người mua khi hàng hóa được đặt dọc mạn tàu. Tức là đoạn rủi ro của người bán trong trường hợp này là từ kho người bán đến khi hàng hóa được đặt tại mạn tàu. Còn về phần người mua, đoạn rủi ro của người mua kéo dài từ khi hàng hóa đặt tại mạn tàu tới khi về tới kho người mua. Đoạn này kéo dài và mang lại rủi ro cao cho người mua trong quá trình bốc hàng lên phương  tiện vận chuyển chính và quá trình vận chuyển. Qua đó khuyến khích người mua trong trường hợp này mua bảo hiểm cho lô hàng để bảo vệ lợi ích của mình.

https://linkmycontent.com/wp-content/uploads/situs-judi-slot-gacor-gampang-menang/

Slot Gacor

https://www.padslakecounty.org/wp-content/uploads/rekomendasi-situs-slot-gacor-gampang-menang/

https://sandpointmedspa.com/wp-content/uploads/bocoran-situs-slot-gacor-gampang-menang/

https://ihmcathedral.com/wp-includes/daftar-situs-slot-gacor-gampang-menang/

https://irisprojects.com/daftar-judi-slot-online-jackpot-terbesar/