• +84 28 7305.6345
  • info@tamsaoviet.com

Điều kiện giao hàng DDP là gì?

DDP (Delivered Duty Paid) – Giao đã trả thuế có nghĩa là người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua tại nơi đến quy định thuộc nước người mua. Người bán phải chịu toàn bộ chi phí và rủi ro để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm đã thỏa thuận này. Người bán phải thuê phương tiện vận tải nội địa tại đầu xuất và đầu nhập, thuê phương tiện vận tải quốc tế ( máy bay, tàu ), làm thủ tục hải quan đầu xuất, đầu nhập, đóng thuế đầu xuất và quan trọng nhất trong điều kiện này là phải ĐÓNG THUẾ ĐẦU NHẬP KHẨU.

Các bên mua và bán nên quy định rõ về địa điểm giao hàng tại nước người mua vì người bán chịu toàn bộ chi phí và rủi ro liên quan đến việc vận chuyển hàng đến địa điểm chỉ định tại nước người mua.

Trách nhiệm của người bán trong điều kiện giao hàng DDP:

+ Trucking đầu xuất

+ Thuê phương tiện vận tải

+ Local Charge đầu xuất

+ Local Charge đầu nhập

+ Thông quan hàng xuất khẩu

+ Đóng thuế xuất khẩu ( Nếu có )

+ Thông quan hàng nhập khẩu

+ Đóng thuế nhập khẩu

+ Chịu toàn bộ chi phí từ lúc hàng xuất từ kho người bán cho đến khi hàng được giao tại điểm chỉ định thuộc nước người mua.

Trách nhiệm của người mua trong điều kiện giao hàng DDP:

+ Trucking đầu nhập từ điểm chỉ định về kho của người mua ( Thông thường khi áp dụng DDP, người mua sẽ chọn địa điểm chỉ định là kho của mình. Trong trường hợp đó, không cần phải chi trả trucking đầu nhập vì phí này người bán sẽ chi trả để giao hàng đến địa điểm kho của người mua)

+ Chịu toàn bộ chi phí từ lúc nhận hàng tại điểm chỉ định về kho của người mua.

Các rủi ro trong điều kiện giao hàng DDP:

Rủi ro từ người bán chuyển sang người mua khi người bán hoàn tất việc giao hàng đến địa điểm thỏa thuận trong hợp đồng và sẵn sang dở hàng khỏi phương tiện vận tải. Chi phí dở hàng sẽ được thỏa thuận như trên hợp đồng.

Bảo hiểm hàng hóa trong điều kiện DDP:

Theo điều kiện DDP, không bắt buộc bên nào phải mua bảo hiểm cho lô hàng. Nhưng để phòng tránh rủi ro, khuyến khích bên có đoạn rủi ro dài hơn mua bảo hiểm cho lô hàng.

Ví dụ: hàng hóa được chuyển rủi ro từ người bán sang người mua tại điểm chỉ định thuộc nước người mua, cụ thể là kho người mua. Tức là đoạn rủi ro của người bán trong trường hợp này là từ kho người bán đến kho người mua. Đoạn này kéo dài và mang lại rủi ro cao cho người bán trong quá trình vận chuyển. Qua đó khuyến khích người bán trong trường hợp này mua bảo hiểm cho lô hàng để bảo vệ lợi ích của mình.

https://linkmycontent.com/wp-content/uploads/situs-judi-slot-gacor-gampang-menang/

Slot Gacor

https://www.padslakecounty.org/wp-content/uploads/rekomendasi-situs-slot-gacor-gampang-menang/

https://sandpointmedspa.com/wp-content/uploads/bocoran-situs-slot-gacor-gampang-menang/

https://ihmcathedral.com/wp-includes/daftar-situs-slot-gacor-gampang-menang/

https://irisprojects.com/daftar-judi-slot-online-jackpot-terbesar/