Hãng TàuNgày đi Dự KiếnNgày đến Dự KiếnCảng Xếp HàngCảng Dỡ HàngTàu điTàu đếnThời Gian Vận Chuyển
SEALANDThu, 2023-02-022023-02-10TWTYNVNSGNTRKOSLO TRADER - 305W8
EVERGREENThu, 2023-02-022023-03-21DKKALVNHPHNDSGRAND POWER 1070-069S47
SEALANDThu, 2023-02-022023-02-19VNSGNPHDVOMAERSK KWANGYANG - 254SSEOUL GLOW - 306S17
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-03-05NLRTMVNSGNMOSCOW MAERSK - 304EMAERSK JAIPUR - 309N31
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-03-09NLRTMVNDADMOSCOW MAERSK - 304EMAERSK CHATTOGRAM - 309N35
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-03-13NLRTMVNUIHMOSCOW MAERSK - 304EMAERSK CHATTOGRAM - 309N39
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-03-13NLRTMVNVUTMOSCOW MAERSK - 304EARNOLD MAERSK - 303E39
SEALANDThu, 2023-02-022023-02-10MYPKGVNDADMCC CEBU - 304EMCC CEBU - 304E8
SEALANDThu, 2023-02-022023-02-17MYPKGVNHPHMCC CEBU - 304EMAERSK SIHANOUKVIL - 306N15
SEALANDThu, 2023-02-022023-02-20MYPKGVNUIHMCC CEBU - 304EMAERSK SIHANOUKVIL - 306N18
SEALANDThu, 2023-02-022023-02-10TWTXGVNSGNTRKOSLO TRADER - 305W8
ZIMThu, 2023-02-022023-02-16CNJIAVNUIHBuxmelody (BWX) / 76 / SFeeder (N/A) / N/A / N/A15
SEALANDThu, 2023-02-022023-02-17CNRZHVNDADFEFMAERSK NUSSFJORD - 304S15
SEALANDThu, 2023-02-022023-02-19CNRZHVNSGNFEFMAERSK NUSSFJORD - 304S17
SEALANDThu, 2023-02-022023-02-27CNZHAVNUIHFEFMAERSK CHATTOGRAM - 307N25
ZIMThu, 2023-02-022023-03-06GHTEMVNSGNSeadream (UE6) / 250 / EAsiatic King (AK6) / 43 / N33
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-03-09EGSOKVNDADCAPT.KATTELMANN - 127EMAERSK CHATTOGRAM - 309N35
ZIMThu, 2023-02-022023-03-08GHTEMVNHPHSeadream (UE6) / 250 / EContship Fox (CF4) / 324 / E35
ZIMThu, 2023-02-022023-03-09GHTEMVNVUTSeadream (UE6) / 250 / EAsiatic King (AK6) / 43 / N36
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-03-11EGSOKVNSGNCAPT.KATTELMANN - 127EMAERSK SONGKHLA - 246B37
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-03-13EGSOKVNUIHCAPT.KATTELMANN - 127EMAERSK CHATTOGRAM - 309N39
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-03-16USMOBVNVUTJPO LIBRA - 305WJPO LIBRA - 305W42
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-03-20USMOBVNSGNJPO LIBRA - 305WBAR46
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-03-09USEWRVNDADMSC TEXAS - 303WMAERSK CHATTOGRAM - 309N35
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-03-13USEWRVNUIHMSC TEXAS - 303WMAERSK CHATTOGRAM - 309N39
SEALANDThu, 2023-02-022023-02-16CNZHEVNHPHFEFNIMTOFTE MAERSK - 306S14
SEALANDThu, 2023-02-022023-02-16CNJIUVNHPHFEFNIMTOFTE MAERSK - 306S14
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-03-11NODRMVNSGNANDREA - 305SMAERSK SONGKHLA - 246B37
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-03-16NODRMVNDADANDREA - 305SMAERSK SIHANOUKVIL - 310N42
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-03-18PYASUVNSGNBARGE PAR 10002 - 301SMAERSK HAI PHONG - 251B44
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-03-20NODRMVNUIHANDREA - 305SMAERSK SIHANOUKVIL - 310N46
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-03-23PYASUVNDADBARGE PAR 10002 - 301SMAERSK CHATTOGRAM - 311N49
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-03-27PYASUVNUIHBARGE PAR 10002 - 301SMAERSK CHATTOGRAM - 311N53
SEALANDThu, 2023-02-022023-02-23CNGAYVNDADFEFMAERSK CHATTOGRAM - 307N21
SEALANDThu, 2023-02-022023-02-23CNYNFVNDADFEFMAERSK CHATTOGRAM - 307N21
SEALANDThu, 2023-02-022023-03-06CNTOLVNUIHFEFMAERSK SIHANOUKVIL - 308N32
SEALANDThu, 2023-02-022023-03-06CNAQGVNUIHFEFMAERSK SIHANOUKVIL - 308N32
SEALANDThu, 2023-02-022023-03-20CNYIBVNUIHFEFMAERSK SIHANOUKVIL - 310N46
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-03-09ITGITVNDADMSC ARINA - 304EMAERSK CHATTOGRAM - 309N35
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-03-11ITGITVNSGNMSC ARINA - 304EMAERSK SONGKHLA - 246B37
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-03-13ITGITVNUIHMSC ARINA - 304EMAERSK CHATTOGRAM - 309N39
MSCThu, 2023-02-022023-02-12VNVUTMYPENXIN BIN ZHOU/HU304AXIN BIN ZHOU/HU304A10
MSCThu, 2023-02-022023-02-15VNVUTMYPGUXIN BIN ZHOU/HU304AXIN BIN ZHOU/HU304A13
MSCThu, 2023-02-022023-02-17VNVUTMYPKGXIN BIN ZHOU/HU304AMSC GRETA III/HD305A15
MSCThu, 2023-02-022023-02-18VNVUTAUFREXIN BIN ZHOU/HU304AMSC SAGITTA III/FC306A16
MSCThu, 2023-02-022023-02-21VNVUTLKCMBXIN BIN ZHOU/HU304AAPL MEXICO CITY/0NNEKW18
MSCThu, 2023-02-022023-02-24VNVUTMVMLEXIN BIN ZHOU/HU304ATBN/TBN22
MSCThu, 2023-02-022023-02-25VNVUTINTUTXIN BIN ZHOU/HU304ATBN/TBN23
MSCThu, 2023-02-022023-02-26VNVUTINCOKXIN BIN ZHOU/HU304ATBN/TBN24
MSCThu, 2023-02-022023-02-27VNVUTINNMLXIN BIN ZHOU/HU304ATBN/TBN25
MSCThu, 2023-02-022023-03-03VNVUTGRPIRXIN BIN ZHOU/HU304AMSC CLARA/FT305W29
MSCThu, 2023-02-022023-03-03VNVUTEGEDKXIN BIN ZHOU/HU304AMSC RITA/IE306A29
MSCThu, 2023-02-022023-03-03VNVUTINCCUXIN BIN ZHOU/HU304ATBN/TBN29
MSCThu, 2023-02-022023-03-07VNVUTEGALYXIN BIN ZHOU/HU304ATBN/TBN33
MSCThu, 2023-02-022023-03-08VNVUTLBBEYXIN BIN ZHOU/HU304ATBN/TBN34
MSCThu, 2023-02-022023-03-09VNVUTMACASXIN BIN ZHOU/HU304AMSC GRENADA III/YM309A35
MSCThu, 2023-02-022023-03-09VNVUTDZALGXIN BIN ZHOU/HU304ATBN/TBN35
MSCThu, 2023-02-022023-03-11VNVUTFRFOSXIN BIN ZHOU/HU304ATBN/TBN37
MSCThu, 2023-02-022023-03-16VNVUTTRIZMXIN BIN ZHOU/HU304ATBN/TBN42
MSCThu, 2023-02-022023-03-21VNVUTCAMTRXIN BIN ZHOU/HU304AMSC MALENA/CI309A46
MSCThu, 2023-02-022023-03-21VNVUTEGDAMXIN BIN ZHOU/HU304ATBN/TBN47
MSCThu, 2023-02-022023-03-24VNVUTESACEXIN BIN ZHOU/HU304ATBN/TBN50
MSCThu, 2023-02-022023-03-24VNVUTESFUEXIN BIN ZHOU/HU304ATBN/TBN50
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-03-02SAJEDVNDADSAN CLEMENTE - 301EMAERSK SIHANOUKVIL - 308N28
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-03-04SAJEDVNSGNSAN CLEMENTE - 301EMAERSK XIAMEN - 247B30
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-03-06SAJEDVNUIHSAN CLEMENTE - 301EMAERSK SIHANOUKVIL - 308N32
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-03-18CIABJVNSGNAS SELINA - 304NMAERSK HAI PHONG - 251B44
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-03-20BSFPOVNVUTMAERSK TUKANG - 304EMAERSK TUKANG - 304E46
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-03-23BSFPOVNSGNMAERSK TUKANG - 304EBAR49
SEALANDThu, 2023-02-022023-02-11BDCGPVNSGNMAERSK HAI PHONG - 249BMAERSK HAI PHONG - 249B9
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-02-23KEMBAVNDADEXPRESS ARGENTINA - 305EMAERSK CHATTOGRAM - 307N21
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-02-24KEMBAVNHPHEXPRESS ARGENTINA - 305EMAERSK CHATTOGRAM - 307N22
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-02-26KEMBAVNSGNEXPRESS ARGENTINA - 305EMAERSK JAIPUR - 308N24
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-02-27KEMBAVNUIHEXPRESS ARGENTINA - 305EMAERSK CHATTOGRAM - 307N25
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-03-08KEMBAVNVUTEXPRESS ARGENTINA - 305EMAERSK SYDNEY - 302E34
SEALANDThu, 2023-02-022023-02-09CNJMNVNHPHFEFMAERSK NORDDAL - 305S7
ZIMThu, 2023-02-02-0001-11-30VNVUTCNSHAHe Jin (HF3) / 44 / 2255N / NHe Jin (HF3) / 44 / 2255N / N10
ZIMThu, 2023-02-022023-02-13VNVUTCNJIAHe Jin (HF3) / 44 / 2255N / NHe Jin (HF3) / 44 / 2255N / N12
ZIMThu, 2023-02-022023-02-13VNVUTCNZJGHe Jin (HF3) / 44 / 2255N / NHe Jin (HF3) / 44 / 2255N / N12
ZIMThu, 2023-02-022023-02-15VNVUTCNNTGHe Jin (HF3) / 44 / 2255N / NFeeder (N/A) / N/A / N/A13
ZIMThu, 2023-02-022023-02-18VNVUTCNWUHHe Jin (HF3) / 44 / 2255N / NFeeder (N/A) / N/A / N/A16
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-03-02AUBNEVNHPHARIES - 304NNIMTOFTE MAERSK - 308S28
SEALANDThu, 2023-02-022023-03-02CNDLCVNDADGSL VINIA - 305SMAERSK SIHANOUKVIL - 308N28
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-03-04DEWVNVNSGNMERETE MAERSK - 304EMAERSK XIAMEN - 247B30
SEALANDThu, 2023-02-022023-03-06CNDLCVNUIHGSL VINIA - 305SMAERSK SIHANOUKVIL - 308N32
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-03-07AUBNEVNSGNARIES - 304NNORDBORG MAERSK - 308S33
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-03-09DEWVNVNDADMERETE MAERSK - 304EMAERSK CHATTOGRAM - 309N35
ZIMThu, 2023-02-022023-03-11VNVUTJMKINHe Jin (HF3) / 44 / 2255N / NTianjin (JTJ) / 47 / E38
MAERSKLINEThu, 2023-02-022023-03-13DEWVNVNUIHMERETE MAERSK - 304EMAERSK CHATTOGRAM - 309N39
ZIMThu, 2023-02-022023-03-15VNVUTUSDTTHe Jin (HF3) / 44 / 2255N / NZIM Asia (DJ5) / 21 / E41
ZIMThu, 2023-02-022023-03-15VNVUTCACALHe Jin (HF3) / 44 / 2255N / NZIM Asia (DJ5) / 21 / E41
ZIMThu, 2023-02-022023-03-15VNVUTCAMTRHe Jin (HF3) / 44 / 2255N / NZIM Asia (DJ5) / 21 / E41
ZIMThu, 2023-02-022023-03-15VNVUTCATORHe Jin (HF3) / 44 / 2255N / NZIM Asia (DJ5) / 21 / E41
ZIMThu, 2023-02-022023-03-16VNVUTHTPAPHe Jin (HF3) / 44 / 2255N / NX-press Moy (XM6) / 15 / 007 / E42
ZIMThu, 2023-02-022023-03-16VNVUTUSMESHe Jin (HF3) / 44 / 2255N / NZIM Asia (DJ5) / 21 / E42
ZIMThu, 2023-02-022023-03-17VNVUTVELAGHe Jin (HF3) / 44 / 2255N / NJpo Aquila (JL6) / 13 / S43
ZIMThu, 2023-02-022023-03-16VNVUTMXVERHe Jin (HF3) / 44 / 2255N / NMonte Aconcagua (M2A) / 26 / 308N / N43
ZIMThu, 2023-02-022023-03-17VNVUTCAWNPHe Jin (HF3) / 44 / 2255N / NZIM Asia (DJ5) / 21 / E43
ZIMThu, 2023-02-022023-03-17VNVUTUSEQUHe Jin (HF3) / 44 / 2255N / NZIM Asia (DJ5) / 21 / E43
ZIMThu, 2023-02-022023-03-18VNVUTDOHAIHe Jin (HF3) / 44 / 2255N / NContship Leo (C3L) / 46 / N45