Hãng TàuNgày đi Dự KiếnNgày đến Dự KiếnCảng Xếp HàngCảng Dỡ HàngTàu điTàu đếnThời Gian Vận ChuyểnTransit Type
HAIAN LINESSat, 2023-06-032023-06-04CNQZHVNHPHHAIAN CITY - 016W1 
WANHAISat, 2023-06-032023-06-04VNSGNKHPNHNEWPORT CYPRESS 68 - W277NEWPORT CYPRESS 68 - W2772Direct
SITCSat, 2023-06-032023-06-04VNHPHCNQZHTIGER LIANYUNGANG-2310TIGER LIANYUNGANG-23102
CNCSat, 2023-06-032023-06-05VNHPHCNNSABOHAI STAR - 0GU5KE1NCBOHAI STAR - 0GU5KE1NC2Direct
APLSat, 2023-06-032023-06-05VNSGNSGSINAPL CAIRO - 0YD40S1PLAPL CAIRO - 0YD40S1PL2Direct
APLSat, 2023-06-032023-06-05VNVUTSGSINCMA CGM MAGELLAN - 1TU2IS1PLCMA CGM MAGELLAN - 1TU2IS1PL2Direct
CMA-CGMSat, 2023-06-032023-06-05VNVUTSGSINCMA CGM MAGELLAN - 1TU2IS1MACMA CGM MAGELLAN - 1TU2IS1MA2Direct
APLSat, 2023-06-032023-06-04CNNGBVNSGNMAERSK DAVAO - 438H4SAPLMAERSK DAVAO - 438H4SAPL2Direct
SITCSat, 2023-06-032023-06-05THBKKVNSGNSITC MACAO-2311SITC MACAO-23112
CMA-CGMSat, 2023-06-032023-06-05VNHPHCNYTNCMA CGM RIO GRANDE - 0XR2JE1MACMA CGM RIO GRANDE - 0XR2JE1MA2Direct
SITCSat, 2023-06-032023-06-05HKHKGVNDADSITC TOKUYAMA-2314SITC TOKUYAMA-23142
EVERGREENSat, 2023-06-032023-06-05VNSGNTHLCHKMTC ULSAN 2307SKMTC ULSAN 2307S2Direct
CMA-CGMSat, 2023-06-032023-06-05VNSGNSGSINAPL CAIRO - 0YD40S1MAAPL CAIRO - 0YD40S1MA2Direct
APLSat, 2023-06-032023-06-04VNHPHCNNSAUBENA - 0HJ5IW1PLUBENA - 0HJ5IW1PL2Direct
APLSat, 2023-06-032023-06-05VNHPHCNYTNCMA CGM RIO GRANDE - 0XR2JE1PLCMA CGM RIO GRANDE - 0XR2JE1PL2Direct
CNCSat, 2023-06-032023-06-05VNSGNSGSINAPL CAIRO - 0YD40S1NCAPL CAIRO - 0YD40S1NC2Direct
ASLSat, 2023-06-032023-06-05VNHPHCNYTNPACIFIC GRACE - 2315E2
ASLSat, 2023-06-032023-06-05VNHPHHKHKGPACIFIC GRACE - 2315E2
CNCSat, 2023-06-032023-06-05VNHPHCNYTNCMA CGM RIO GRANDE - 0XR2JE1NCCMA CGM RIO GRANDE - 0XR2JE1NC2Direct
CNCSat, 2023-06-032023-06-06VNHPHHKHKGBOHAI STAR - 0GU5KE1NCBOHAI STAR - 0GU5KE1NC3Direct
CNCSat, 2023-06-032023-06-06MYTPPVNUIHPRESTIGE - 0PW0CN1NCPRESTIGE - 0PW0CN1NC3Transshipment
EVERGREENSat, 2023-06-032023-06-06CNWUZVNHPHFeederWAN HAI 173 S0913Direct
EVERGREENSat, 2023-06-032023-06-06CNXILVNHPHFeederWAN HAI 173 S0913Direct
INTERASIASat, 2023-06-032023-06-06VNSGNTWKHHWAN HAI 275-N198WAN HAI 275-N1983Direct
EVERGREENSat, 2023-06-032023-06-06CNZSNVNHPHFeederWAN HAI 173 S0913Direct
EVERGREENSat, 2023-06-032023-06-06CNZUHVNHPHFeederWAN HAI 173 S0913Direct
CNCSat, 2023-06-032023-06-06MYPGUVNUIHGOLDEN STAR 1 - 6183TSCNCGOLDEN STAR 1 - 6183TSCNC3Transshipment
APLSat, 2023-06-032023-06-06VNSGNKHPNHNEWPORT CYPRESS 19 - F51Z0WAPLNEWPORT CYPRESS 19 - F51Z0WAPL3Direct
APLSat, 2023-06-032023-06-06CNSHAVNSGNWAN HAI 290 - 0MU3DS1PLWAN HAI 290 - 0MU3DS1PL3Direct
APLSat, 2023-06-032023-06-06CNSHKVNSGNCNC BANGKOK - 0AR91S1PLCNC BANGKOK - 0AR91S1PL3Direct
CMA-CGMSat, 2023-06-032023-06-06MYPGUVNUIHLEGEND 2510 - 5841YSLEGEND 2510 - 5841YS3Transshipment
SITCSat, 2023-06-032023-06-06CNXMNVNSGNSITC GUANGDONG-2310SITC GUANGDONG-23103
EVERGREENSat, 2023-06-032023-06-06HKHKGVNHPHWAN HAI 173 S091WAN HAI 173 S0913Direct
CNCSat, 2023-06-032023-06-06CNSHKVNSGNCNC BANGKOK - 0AR91S1NCCNC BANGKOK - 0AR91S1NC3Direct
PILSat, 2023-06-032023-06-06VNSGNSGSINKOTA RIA-0541SKOTA RIA-0541S3Direct
MSCSat, 2023-06-032023-06-06VNHPHHKHKGMSC IMMA III/HD320RMSC IMMA III/HD320R3Direct
APLSat, 2023-06-032023-06-06VNSGNCNNGBAPL CAIRO - 0YD40S1PLCMA CGM CENTAURUS - 0XR28W1PL3Transshipment
SITCSat, 2023-06-032023-06-06CNNSAVNHPHHF SPIRIT-2314HF SPIRIT-23143
CMA-CGMSat, 2023-06-032023-06-06VNVUTBDMGLCMA CGM MAGELLAN - 1TU2IS1MACMA CGM MAGELLAN - 1TU2IS1MA3Transshipment
CNCSat, 2023-06-032023-06-06MYPGUVNUIHLEGEND 2510 - 5841YSCNCLEGEND 2510 - 5841YSCNC3Transshipment
CNCSat, 2023-06-032023-06-06VNHPHCNSHKBOHAI STAR - 0GU5KE1NCBOHAI STAR - 0GU5KE1NC3Direct
CNCSat, 2023-06-032023-06-06VNDADMYPGUHAIAN BELL - 0UV22E1NCHAIAN BELL - 0UV22E1NC3Transshipment
CMA-CGMSat, 2023-06-032023-06-06CNSHKVNSGNCNC BANGKOK - 0AR91S1MACNC BANGKOK - 0AR91S1MA3Direct
CMA-CGMSat, 2023-06-032023-06-06VNHPHCNGUGCMA CGM RIO GRANDE - 0XR2JE1MACMA CGM RIO GRANDE - 0XR2JE1MA3Transshipment
CNCSat, 2023-06-032023-06-06VNDADMYTPPPHOENIX D - 2076CNCNCPHOENIX D - 2076CNCNC3Transshipment
CMA-CGMSat, 2023-06-032023-06-06VNSGNBDMGLAPL CAIRO - 0YD40S1MAAPL CAIRO - 0YD40S1MA3Transshipment
CMA-CGMSat, 2023-06-032023-06-06MYPGUVNUIHGOLDEN STAR 1 - 6183TSGOLDEN STAR 1 - 6183TS3Transshipment
SITCSat, 2023-06-032023-06-06HKHKGVNHPHSITC TOKUYAMA-2314SITC TOKUYAMA-23143
CMA-CGMSat, 2023-06-032023-06-06VNUIHMYPGUATI BHUM - 121E1NATI BHUM - 121E1N3Transshipment
EVERGREENSat, 2023-06-032023-06-06CNLIHVNHPHFeederWAN HAI 173 S0913Direct
EVERGREENSat, 2023-06-032023-06-06CNJXNVNHPHFeederWAN HAI 173 S0913Direct
EVERGREENSat, 2023-06-032023-06-06CNBJOVNHPHFeederWAN HAI 173 S0913Direct
INTERASIASat, 2023-06-032023-06-06VNHPHCNSHAINTERASIA HORIZON-E026INTERASIA HORIZON-E0263Direct
SITCSat, 2023-06-032023-06-06THBKKVNSGNINFINITY-2320INFINITY-23203
EVERGREENSat, 2023-06-032023-06-06CNJMNVNHPHFeederWAN HAI 173 S0913Direct
EVERGREENSat, 2023-06-032023-06-06CNLUUVNHPHFeederWAN HAI 173 S0913Direct
CMA-CGMSat, 2023-06-032023-06-06VNUIHMYPGULEGEND 2510 - 5871YNLEGEND 2510 - 5871YN3Transshipment
EVERGREENSat, 2023-06-032023-06-06CNROQVNHPHFeederWAN HAI 173 S0913Direct
EVERGREENSat, 2023-06-032023-06-06CNSNWVNHPHFeederWAN HAI 173 S0913Direct
CNCSat, 2023-06-032023-06-07CNYTNVNHPHHAIAN ROSE - 09JPJW1NCHAIAN ROSE - 09JPJW1NC4Transshipment
APLSat, 2023-06-032023-06-07VNHPHCNNAHUBENA - 0HJ5IW1PLUBENA - 0HJ5IW1PL4Transshipment
APLSat, 2023-06-032023-06-07VNHPHCNDGGCMA CGM RIO GRANDE - 0XR2JE1PLCMA CGM RIO GRANDE - 0XR2JE1PL4Transshipment
APLSat, 2023-06-032023-06-07VNHPHCNSBUUBENA - 0HJ5IW1PLUBENA - 0HJ5IW1PL4Transshipment
EVERGREENSat, 2023-06-032023-06-07VNSGNTHBKKKMTC ULSAN 2307SKMTC ULSAN 2307S4Direct
CMA-CGMSat, 2023-06-032023-06-07MOMFMVNHPHHUI HAI YUN 338 - 2880XSBOHAI STAR - 0GU5LW1MA4Transshipment
INTERASIASat, 2023-06-032023-06-07VNSGNTWTPEWAN HAI 275-N198WAN HAI 275-N1984Direct
INTERASIASat, 2023-06-032023-06-07VNSGNTWTXGWAN HAI 275-N198WAN HAI 275-N1984Direct
CNCSat, 2023-06-032023-06-07CNPNYVNHPHHAIAN ROSE - 09JPJW1NCHAIAN ROSE - 09JPJW1NC4Transshipment
CMA-CGMSat, 2023-06-032023-06-07VNSGNIDPERAPL CAIRO - 0YD40S1MAMARCOPOLO 256 - 4558AR4Transshipment
CNCSat, 2023-06-032023-06-07VNSGNKRINCKMTC OSAKA - 0SK44N1NCKMTC OSAKA - 0SK44N1NC4Direct
CMA-CGMSat, 2023-06-032023-06-07VNUIHCNWUXCMA CGM CENTAURUSCMA CGM CENTAURUS - 0XR28W1MA4Transshipment
CMA-CGMSat, 2023-06-032023-06-07MYTPPVNUIHMAERSK DHAKA - 87S6CNMAERSK DHAKA - 87S6CN4Transshipment
APLSat, 2023-06-032023-06-07VNSGNIDBTMAPL CAIRO - 0YD40S1PLCAPRICORN 51 - Q286FNAPL4Transshipment
CMA-CGMSat, 2023-06-032023-06-07VNSGNCNKUSAPL CAIRO - 0YD40S1MACMA CGM CENTAURUS - 0XR28W1MA4Transshipment
EVERGREENSat, 2023-06-032023-06-07TWTPEVNHPHIntermodalKYOTO TOWER 1091-066S4Direct
APLSat, 2023-06-032023-06-07VNDADKRPUSCOSCO ITALY - 0TCEKW1PLCMA CGM CENTAURUS - 0XR28W1PL4Transshipment
APLSat, 2023-06-032023-06-07VNSGNCNSZHAPL CAIRO - 0YD40S1PLCMA CGM CENTAURUS - 0XR28W1PL4Transshipment
APLSat, 2023-06-032023-06-07VNSGNCNSHAAPL CAIRO - 0YD40S1PLCMA CGM CENTAURUS - 0XR28W1PL4Transshipment
CNCSat, 2023-06-032023-06-07MYPGUVNUIHMTT SIBU - D2T1YSCNCMTT SIBU - D2T1YSCNC4Transshipment
CMA-CGMSat, 2023-06-032023-06-07CNQZHVNHPHBOHAI STAR - 0GU5LW1MABOHAI STAR - 0GU5LW1MA4Transshipment
EVERGREENSat, 2023-06-032023-06-07MYPKGVNVUTEVER LIVEN 0162-064EEVER LIVEN 0162-064E4Direct
WANHAISat, 2023-06-032023-06-06VNSGNTWKHHWAN HAI 275 - N198WAN HAI 275 - N1984Direct
CMA-CGMSat, 2023-06-032023-06-07CNSINVNHPHBOHAI STAR - 0GU5LW1MABOHAI STAR - 0GU5LW1MA4Transshipment
CNCSat, 2023-06-032023-06-07VNHPHCNPNYBOHAI STAR - 0GU5KE1NCBOHAI STAR - 0GU5KE1NC4Transshipment
APLSat, 2023-06-032023-06-07VNSGNIDBTMAPL CAIRO - 0YD40S1PLBINA MARINE 90 - 0YG4PW1PL4Transshipment
APLSat, 2023-06-032023-06-07VNVUTMYPKGCMA CGM MAGELLAN - 1TU2IS1PLCMA CGM MAGELLAN - 1TU2IS1PL4Direct
CMA-CGMSat, 2023-06-032023-06-07CNNAHVNVUTCSCL PACIFIC OCEAN - 0PFKXW1MACSCL PACIFIC OCEAN - 0PFKXW1MA4Transshipment
APLSat, 2023-06-032023-06-07VNSGNCNWUXAPL CAIRO - 0YD40S1PLCMA CGM CENTAURUS - 0XR28W1PL4Transshipment
CNCSat, 2023-06-032023-06-07MYTPPVNUIHMAERSK DHAKA - 87S6CNCNCMAERSK DHAKA - 87S6CNCNC4Transshipment
APLSat, 2023-06-032023-06-07VNVUTMYTPPPHUOC LONG 8 - 4465IWAPLMAERSK JAIPUR - 2138LSAPL4Transshipment
CMA-CGMSat, 2023-06-032023-06-07VNSGNCNWUXAPL CAIRO - 0YD40S1MACMA CGM CENTAURUS - 0XR28W1MA4Transshipment
EVERGREENSat, 2023-06-032023-06-07TWTXGVNHPHIntermodalKYOTO TOWER 1091-066S4Direct
APLSat, 2023-06-032023-06-07VNVUTIDBTMCMA CGM MAGELLAN - 1TU2IS1PLCAPRICORN 51 - Q286FNAPL4Transshipment
CMA-CGMSat, 2023-06-032023-06-07CNGUGVNVUTCSCL PACIFIC OCEAN - 0PFKXW1MACSCL PACIFIC OCEAN - 0PFKXW1MA4Transshipment
EVERGREENSat, 2023-06-032023-06-07VNHPHTWKHHUNI-PROMOTE 1092-466NUNI-PROMOTE 1092-466N4Direct
CMA-CGMSat, 2023-06-032023-06-07MYPGUVNUIHMTT SIBU - D2T1YSMTT SIBU - D2T1YS4Transshipment
ASLSat, 2023-06-032023-06-07VNHPHCNSHKPACIFIC GRACE - 2315E4
APLSat, 2023-06-032023-06-07VNSGNIDBTMAPL CAIRO - 0YD40S1PLBATAMINDO V - A39J0SAPL4Transshipment
EVERGREENSat, 2023-06-032023-06-07TWKHHVNHPHKYOTO TOWER 1091-066SKYOTO TOWER 1091-066S4Direct
INTERASIASat, 2023-06-032023-06-07VNHPHCNQINASL PEONY-E308ASL PEONY-E3084Direct